výber z našich referenciíStavebné práce na stavbe "Detské ihrisko" / Obec Včelince
Viacúčelové ihrisko so zázemím / Obec Jur nad Hronom
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rumince / Obec Rumince
Obnova miestnych komunikácií v obci Ardanovce / Obec Ardanovce
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Žitavce / Obec Žitavce
Rekonštrukcia a rozšírenie spevnenej plochy Nevidzany / Obec Nevidzany
Výstavba chodníka v obci Kapince / Obec Kapince
Zateplenie a oprava strechy ZŠ Kľačany / Základná škola s materskou školou v Kľačanoch
Rekonštrukcia školy / Spojená škola Mudroňova 1, 949 01 Nitra