Softvér

V roku 2020 spoločnosť MONDEA začala svoju činnosť aj v rámci ponúkania služieb v oblasti spracovania dát a investovala do vývoja softvérového riešenia pre dátovú analytiku zameranú na analýzu predaja, optimalizáciu skladových zásob a predikciu správania zákazníkov. Jedná sa o unikátne riešenie, ktoré prináša možnosť rýchlych manažérskych rozhodnutí pre manažment maloobchodných prevádzok, reštaurácií a pod. Jedná sa o unikátne inovatívne riešenie.Viac informácií  nájdete na  http://shopmonitor.sk/